TÉMA Autismus

Jiný svět autistických dětí

Myslím si, že v posledních letech o této diagnóze slýcháme stále častěji, a to nejen díky filmu Rainman. Jedná se o tak trochu záhadnou chorobu, o které když začnete více přemýšlet, možná pocítíte mrazení celého těla. Naskočí vám „husí kůže“ či se přinejmenším pozastavíte nad tím, jak jiný je svět s touto nemocí.

Autismus je vrozená a bohužel celoživotní porucha, která se vyznačuje poškozením některých mozkových funkcí. To způsobí, že dítě není schopné správně vyhodnotit informace, které k němu zvenčí přicházejí. U dětí s autismem lze pozorovat odlišný duševní vývoj, potíže zejména v oblasti komunikace, interakce s okolím, představivosti, emocionální empatii či při chápání běžných denních úkolů. Naopak v některých oblastech mohou autistické děti vynikat, např. mívají dobrou mechanickou paměť.

Popis poruchy však není vždy zcela jednoznačný, jsou různé stupně závažnosti i odlišnost jejích projevů. Nemluvící děti jen velmi obtížně schopné jakékoliv komunikace bývají označovány jako děti s nízkofunkčním autismem. Na druhé straně děti adaptabilnější s lepšími komunikačními schopnostmi jsou označovány jako děti s autismem vysokofunkčním. Nejběžnější známky, na kterých je pozorovatelné, že se dítě něčím liší od svých vrstevníků, se objevují v těchto oblastech:

 • Komunikace: U dětí se může objevit opožděný vývoj řeči. Pokud vyslovíme jméno dítěte, nereaguje na něj, stejně jako nereaguje na dané pokyny. Tato skutečnost může působit dojem, že dítě neslyší.
 • Sociální chování: Autistické děti bývají samotářské, často si nejraději hrají o samotě a společnost ostatních dětí jim nepůsobí radost. Můžeme pozorovat potíže s udržením očního kontaktu, na jedinci je patrná uzavřenost ve vlastním světě. Dítě neumí přizpůsobit chování sociálnímu kontextu, chybí odpověď na emoce okolí a taktéž není patrný sociální úsměv.
 • Chování dítěte: Dítě si nehraje s hračkami či si hraje jiným způsobem než ostatní, může být přehnaně fixováno na některé předměty. Můžeme pozorovat přehnané reakce na určité zvuky či občasné záchvaty vzteku. Děti mají velmi rigidní chování a jsou citlivé k jakýmkoliv změnám v jejich klasickém denním režimu. Doslova lpí na rutině a mají jen stereotypní zájmy.

Diagnostika je v této oblasti velmi komplikovaná a často bývají nejprve stanovovány mylné diagnózy. Základem je provedení psychologického a psychiatrického vyšetření. Pro rozpoznání poruchy jsou klíčové zejména projevy chování. V další fázi se zjišťuje, zda je autistická porucha v souvislosti s některým jiným tělesným onemocněním či genetickou anomálií. Zde je nutná zejména efektivní mezioborová spolupráce odborníků. Definitivně stanovená diagnóza bývá obvykle nejdříve ve věku dvou let dítěte.

Problematickou je taktéž skutečnost, že u nemalého počtu dětí je autismus spojen s další poruchou. Tou mohou být zrakové či sluchové problémy, přidružena bývá mentální retardace, epilepsie, potíže s řečí, abnormality kůže či problémy kostí a kloubů.

Život či práce s autistickými dětmi jistě vyžaduje mnoho trpělivosti. Je třeba velmi dobře pochopit skutečnost, že lidé s autismem obtížně chápou smysl komunikace a je tedy zapotřebí jim jej co nejlépe přiblížit. Je vhodné, aby komunikace neprobíhala jen prostřednictvím slov, ale též gesty, předměty, obrázky, znaky atd. V tomto případě není známa léčba, která by dokázala autismus odstranit.

Nejúčinněji zde působí speciální výchova těchto dětí, která dokáže zmírnit nepříjemné chování, jako např. agresivitu či záchvaty vzteku. Při výchově dětí s autismem je nutné zejména snažit se jim pomoci pochopit okolí a kontakt s ním co nejvíce usnadnit. Tito jedinci potřebují získat určitý řád pro to, aby se dokázali orientovat v pro ně tak chaotickém světě.

Máte i vy nějaké zkušenosti s autismem?

Jiný svět autistických dětí patří do témat
 • Good info Pharmc651 31.08.2016 02:17:08

  Very nice site! cheap goodshttp://apxoiey2.com/aosyxx/4.html

 • Good info Pharma150 29.08.2016 20:13:22

  Very nice site!

 • Good info Pharmg492 29.08.2016 20:11:51

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/aqtoar/4.html

 • Good info Pharmc791 29.08.2016 20:09:15

  Very nice site! http://oixapey2.com/aqtoar/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk93 29.08.2016 20:05:43

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma953 29.08.2016 14:11:26

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc671 29.08.2016 08:15:51

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd466 29.08.2016 02:36:23

  Very nice site!

 • Good info Pharmb683 29.08.2016 02:31:47

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/aqtoar/4.html

 • Good info Pharme152 29.08.2016 02:30:51

  Very nice site! http://oixapey2.com/aqtoar/2.html cheap goods

 • Good info Pharmc246 29.08.2016 02:29:50

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd589 28.08.2016 20:44:54

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/qosyxo/4.html

 • Good info Pharmg954 28.08.2016 20:40:35

  Very nice site! http://opeyixa2.com/qosyxo/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd113 28.08.2016 20:39:49

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc979 28.08.2016 14:40:50

  Very nice site! cheap goodshttp://opeyixa2.com/qosyxo/4.html

 • Good info Pharme748 28.08.2016 14:40:15

  Very nice site! http://opeyixa2.com/qosyxo/2.html cheap goods

 • Good info Pharme544 28.08.2016 14:39:18

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme277 27.08.2016 08:22:05

  Very nice site!

 • Good info Pharmf398 27.08.2016 08:21:30

  Very nice site! cheap goodshttp://oieypxa2.com/kyvkrk/4.html

 • Good info Pharmb348 27.08.2016 08:20:35

  Very nice site! http://oieypxa2.com/kyvkrk/2.html cheap goods

 • Good info Pharmb276 27.08.2016 08:19:43

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc599 27.08.2016 04:10:08

  Very nice site!

 • Good info Pharmg702 27.08.2016 04:08:48

  Very nice site! http://oieypxa2.com/kyvkrk/2.html cheap goods

 • Good info Pharme387 27.08.2016 04:08:07

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmg870 26.08.2016 20:36:02

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb791 26.08.2016 15:09:00

  Very nice site! http://apeoixy2.com/xqqtox/2.html cheap goods

 • Good info Pharme408 26.08.2016 15:08:00

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharme402 26.08.2016 11:26:36

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb237 25.08.2016 04:55:41

  Very nice site!

 • Good info Pharmk41 25.08.2016 04:54:49

  Very nice site! cheap goodshttp://apxoiey2.com/qosyrt/4.html

 • Good info Pharme19 25.08.2016 04:53:53

  Very nice site! http://apxoiey2.com/qosyrt/2.html cheap goods

 • Good info Pharmf174 25.08.2016 04:52:48

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb557 23.08.2016 23:06:52

  Very nice site!

 • Good info Pharmc860 23.08.2016 23:01:09

  Very nice site! http://oixapey2.com/rqtoxs/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk264 23.08.2016 23:00:46

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb336 26.05.2016 18:54:41

  Very nice site!

 • Good info Pharmd973 26.05.2016 18:54:05

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxoiea2.com/ovyatrv/4.html

 • Good info Pharmf855 26.05.2016 18:52:14

  Very nice site! http://ypxoiea2.com/ovyatrv/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd262 26.05.2016 18:51:37

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmc714 25.05.2016 13:06:41

  Very nice site!

 • Good info Pharmb322 25.05.2016 13:04:13

  Very nice site! cheap goodshttp://oixapey2.com/rqsas/4.html

 • Good info Pharmb357 25.05.2016 13:01:33

  Very nice site! http://oixapey2.com/rqsas/2.html cheap goods

 • Good info Pharme534 25.05.2016 13:00:38

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharma594 24.05.2016 06:57:09

  Very nice site! http://opeyixa2.com/qvovxa/2.html cheap goods

 • Good info Pharmd765 24.05.2016 06:56:42

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmf447 23.05.2016 00:53:03

  Very nice site!

 • Good info Pharmc226 23.05.2016 00:52:22

  Very nice site! http://opeyixa2.com/rvqsax/2.html cheap goods

 • Good info Pharmg803 23.05.2016 00:51:50

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmb611 22.05.2016 18:37:57

  Very nice site! http://opeyixa2.com/rvqsax/2.html cheap goods

 • Good info Pharmc978 22.05.2016 18:29:57

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd424 21.05.2016 12:33:08

  Very nice site! cheap goodshttp://yieapxo2.com/qrovxq/4.html

 • Good info Pharme801 21.05.2016 12:32:11

  Very nice site! http://yieapxo2.com/qrovxq/2.html cheap goods

 • Good info Pharme441 20.05.2016 00:27:06

  Very nice site! cheap goods

 • Good info Pharmd851 19.05.2016 18:25:18

  Very nice site! cheap goodshttp://ypxaieo2.com/rrqsao/4.html

 • Good info Pharmb852 19.05.2016 12:26:20

  Very nice site! http://ypxaieo2.com/rrqsao/2.html cheap goods

 • Good info Pharmk522 19.05.2016 12:23:26

  Very nice site! cheap goods

 • John Smithe664 17.05.2016 15:15:23

  Hi Dear, are you in fact visiting this website daily, if so then you will definitely take fastidious knowledge. ckdbaedkfgcfadbd

 • SDĚLIT JEDINCI ŽE JE AUTISTA ? Parana 28.01.2015 09:13:38

  Autismus byl diagnostikován dotyčnému až v dospělosti !!
  Nikde jsme se nedozvěděli zda - a v jakém rozsahu je potřebné - nebo vyloučené ! postiženého s jeho postižením seznámit;
  Dosud své psych. potíže a společenské konflikty léčí psychofarmaky - ale vše jde vlastně MIMO skutečnou oblast - podstatu - příčinu jeho utrpení.
  TO JE PODSTATA MÉHO PŘÍSPĚVKU - DOTAZU.. SEZNÁMIT ??

 • kam k lékaři? zuzka 10.12.2014 15:43:04

  Dobrý den milé a zkušené maminky, mám syna 4 roky, cca od dvou let na něm pozoruji určité odlišnosti v chování, nechce se socializovat má problémy s příjmem potravy, a to nemluvím o záchvatech vzteku až nepochopitelné intenzity. lpí na věcech a opravdu miluje řád ( za což jsem vděčná paní učitelce v MŠ že ho přijmula a měla tu trpělivost než si zvyknul na děti) ted ale přemýšlím jak na výchovu, už jsem zoufalá po dobrém ani po zlém to nejde, občas se až stydím co mi vyvádí nepředpokládaně třeba v krámu venku nebo kdekoliv, a nedejbože když na něj začnou mluvit cizí lidi, a nějak nechtějí pochopit když je prosím at si ho nevšímají, kam sním zajít? k obvodnímu? a co když to jsou jen reakce na třeba špatnou výchovu? je nějaké centrum kam si můžu snim zajít pro radu a poradu? děkuji z.

 • Autíci Janča 14.06.2013 14:44:52

  Hezký den všem :-)
  My máme diagnózu přes rok,možná rok a půl dceři bude šest a chodí prvním rokem do přípravky spec. školy.
  V životě bych neřekla že dokáží za školní rok takové pokroky :-). Je to jako kouzlo :-). Dcera neutíká, dokonce vydrží sedět v cukrárně, začíná komunikovat, zapojuje se do kolektivu. I když...... Samozřejmě, občas "svoje nálady" má. Ale před tím než se začlo "něco dít" a byla diagnóza, to bylo děsné to čekání a nejistota a samé vyšetření tu a zas jinde. Dcera s lékaři nerada spolupracuje. Zase na druhou stranu stranu si říkám kolik historek my rodiče autistů máme :-). jedeme te´d podle struktury a vyhovuje jí to. Tedy i nám. O Son Rise jsem četla, psala jsem si i o více informací, ale zatím tu nějak nebyl work shop. tak to asi necháme jak to je, hlavně že jsou pokroky. Taky jedem na komunikační knihu a vypadá to opravdu slibně :D

 • autizmus Jana 24.04.2012 09:36:52

  Jsem babička 2,5 letých dvojčat holčiček. Jedna z nich je autistka. Je to moc dobré jak jí ta neautistka radí co má dělat. Dokonce autistická holčička si začala říkat na nočník dříve o 1 den.Včera začaly chodit do Sokola a ta která před půl rokem seděla v koutě a hrála si pořád dokola s kostkami, neslyšela na své jméno, je veselá, skáče na trampolíně a cvičí lépe než ta zdravá. Myslím že je potřeba tyto děti hodně zařazovat do kolektivu a něžně je nutit ke komunikaci.

 • děti s autismem Veronika 14.03.2009 11:42:09

  Již čtyři roky se věnuji problematice autismu.Kromě studování teorie a účasti na různých kurzech a konferencích také hlídám děti s autismem. Mám trvalý kontakt s chlapcem s vysocefunkčním autismem, který mluví a je velmi šikovný a zároveň pracuji s dětmi nemluvící, které kromě autismu mají také mentální retardaci. Článek je pěkně napsaný, stručně shrnuje tuto problematiku, která je hodně široká a člověk ji opravdu pochopí, až když s dětmi s tímto postižením pracuje.

  • Re: děti s autismem Gabina 27.04.2011 21:03:05

   zdravim p,veroniko ,zaujal me vas clanek jet jis skusena a lecos vite mam par otazek a budu vdecna za vas prispevek .mam tri deti nejtarsi je pet let ,od malicka jsem citila ze je jina nes ostatni deti ale nikdy me nenapadlo ze by ji moho neco byt tzv.atutiska .do jejich tri let nemluvila vubec ani se neotacela kdzy jsme ji volali s detmi si tes nechtela hrat spis sama ale byla klidna a hodna holcicka a taky mco krasna projevovala a projevuje radost smutek atd,,dnes ji bude pet a je to rok co mluvi divky sve matsi serty ktera je zdrava a naprosto normalni snazi se hodne i kdyz si nekdy vymisli slova a neusltale nas nekdy mate svim chvovanim ale doktori ji na vystereni magneticek rezonace zatim neposlali rikali ze se jim da v poradku ,ale i presto si kaldu otazky proc to a proc ono,napr,zmenime li cestu tak se ji to nelibi zacne palkat rikam si ze to muze byt a taky nemusi byt normalni ze je na to fiwovana trochu ctu a hledm odpovedi na pocitaci a zacinam si delat starosti rekli mi ze je opozdena asi o dva roky a retardace reci no dobte dejme tomu ale co uz dite v trech letech dokaze si rikam ,pak mam nejmlatsiho syna tomu budou dva roky toho mi hned doporucili na prohlidku cili mamgnetickou rezonatci .ze se jim to nelibi tak bes jakeych klikv slov me obednali a teka cekame ale je to strane ta nejitota ,od malicka to byl hodny chlapecek az teka tak pul roku radi ,jeste nemuvi sam si hraje ma oblibene hracky ketrym se vraci ma rad veci co se toci triska mi s dvirkami od strine linky apod,,ma rad kdyz to reiska a v noci se mi budi a palace no pace rve kope a ani ja jeho mama ho nekdy nedokazu uklidnit az zadlouho,mlliime si ze to muze byt k vuli zubulb coz si muzeme i nalhavat .rodina a zanami me ukliduni ze i lekari se mouhou spest ze vypada na normami dite jen ze te to kluk tak je tochu steklejsi svoj esertricky taha za valsy ma skrame a misli si ze je to sranda pada musi byt fuit na ocich neuvedomuje si ze muze spadnout neboji se niceho kdyz piskame tak neraguje na lidi ciizi na nikoho je jako by ve svem svete neustale dela to same .kdyz je nejka znelaka co se mulibi tak hned pribehne at je kdekoliv nekdy staci jen kolem nej projit a je hend rozcilieny .josu to jasne prizdnaky si rikam ale pak zase ne nes se dozvym pravdu tak asi zesilim rikam si co kdyz to musze byt jeste horsi nes se da.ale pak me zase manzel uklidni a renne ze to tak vubec neni je moje velka opora hodne mi pomaha s detmi.chteli sjem deti dat do skolky ale neni misto nidy doma se deti nudi /je to hodne narocne dale ko drv nes kdy jindy kdyz vym ze neco neni ok/jesli mi nekdo napisete budu moc rada nevim jak jinac protoze jsem byla u sve dokotrky a ta mi rekla ze se mam podivat na filim rejd men a dorazila jsem se jeste vic.

 • dítě s autismem Jíťa 16.02.2011 18:17:07

  Jsem matkou vysokofunkčního autisty, nyní skoro 5-ti letého. Chování takových dětí je velice a to opravdu velice rozmanité a nedá se rozhodně shrnout do pár vět. Výchova je velmi složitá a potřebovala bych čerpat dopping trpělivosti. Velkým problémem je málo odborníků v této problematice. Diagnosu jsme dostali až po 2 letech a průměrná čekací doba na objednání je 8 měsíců, což je pro utrápené rodiče hrozné.
  Až se Vám někdy na ulici nebo v busu bude chování dítěte zdát nepřiměřené, vzpomeňte si na možnost této poruchy a buďte tolerantní. Děkuji

 • dítě s autismem Jíťa 16.02.2011 18:16:32

  Jsem matkou vysokofunkčního autisty, nyní skoro 5-ti letého. Chování takových dětí je velice a to opravdu velice rozmanité a nedá se rozhodně shrnout do pár vět. Výchova je velmi složitá a potřebovala bych čerpat dopping trpělivosti. Velkým problémem je málo odborníků v této problematice. Diagnosu jsme dostali až po 2 letech a průměrná čekací doba na objednání je 8 měsíců, což je pro utrápené rodiče hrozné.
  Až se Vám někdy na ulici nebo v busu bude chování dítěte zdát nepřiměřené, vzpomeňte si na možnost této poruchy a buďte tolerantní. Děkuji

 • Autismus novina 20.12.2010 17:18:34

  S tímto postižením u dětí jsem se setkala pouze jednou, když jsem jela autobusem, jela maminka s dítětem a komunikovala s ním jen tím, že mu ukazovala různé cedulky a on je vybíral...byl to moc hezký kluk, bylo mi líto obou...

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Autismus patří do témat

Adresář

Poradna na téma Autismus

Diskuze na téma Autismus

 • Filip Rajchart 31.08.2015 15:08 křečové žíly

  Kyslikova Hyperbaricka komora na krecove zily. Dobrý proti: Léčba bércových vředů Periferní ar…

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku